VIDEO NADZOR

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA V PRIMERU SPROŽITVE ALARMNEGA SISTEMA
Obveščamo vas, da se v poslovnih prostornih in na območju sedeža družbe EOAT EXPERTS, industrijska avtomatizacija in sistemske aplikacije, d.o.o., skrajšana firma EOAT EXPERTS d.o.o., v primeru nepooblaščenega vstopa in sprožitve alarmnega sistema izvaja videonadzor.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je EOAT EXPERTS, industrijska avtomatizacija in sistemske aplikacije, d.o.o., skrajšana firma EOAT EXPERTS d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Ulica Ane Ziherlove 10, 1000 Ljubljana, matična številka 8658153000, elektronski naslov: info@eoatexperts.com
Namen obdelave osebnih podatkov in videonadzornega sistema je: zagotavljanje varovanja premoženja v poslovnih prostorih družbe ter zagotavljanje nadzora nepooblaščenega vstopa in/ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov, odkrivanja oz. preprečevanja nastanka škode ter uveljavljanja pravnih zahtevkov v primeru poškodovanja premoženja, ki je v lasti družbe.
Namenov ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi.

Zbirka osebnih podatkov vsebuje posnetek posameznika, in sicer: slikovni posnetek osebe, kraj posnetka, datum ter čas posnetka.
Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), zakoniti interesi za katere si prizadeva upravljavec (člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ter Pravilnik o izvajanju videonadzora in zavarovanju osebnih podatkov, pridobljenih z videonadzorom z dne 26.1.2023.
Uporabniki osebnih podatkov so direktor upravljavca ter pooblaščene osebe pri upravljavcu, policija in drugi pristojni organi, ki za vpogled izkažejo pravno podlago.
Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije ter druge neobičajne nadaljnje obdelave se ne izvajajo.
Upravljavec pri izvajanju videonadzora ne izvaja avtomatiziranega odločanja in ne oblikuje profilov.
Obdobje hrambe: Videoposnetki se hranijo 1 leto od sprožitve alarma in vključitve videonadzornega sistema, za vse kamere, ki so priključene na napravo za snemanje. Po uporabi oziroma po preteku roka hranjenja se osebni podatki iz prenosnih nosilcev izbrišejo.
V skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov upravljavec posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: pravico do dostopa do podatkov, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. Vse navedene pravice lahko posameznik uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov info@eoatexperts.com

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

 

 

 

Yours EOAT EXPERTS team !

FINISHED PROJECTS
0 +
SERVED CUSTOMERS
0 +