POLITIKA KAKOVOSTI

Eoat Experts d.o.o. želimo postati vodilni na področju 3D konsturiranja in sestavljanja namenskih robotskih prijemal skupaj z našim nemškim dobaviteljem ASS Maschinenbau GmbH.

Ukvarjamo se s razvojem, prodajo in svetovanjem pri izbiri namenskih komponent za izgradnjo robotskih prijemal za manjše fleksibilne projekte avtomatizacije ter robotizacijo proizvodnje na področju avtomobilske industrije, področju bele tehnike, področju pakiranja živilske industrije, farmacevtskih postopkov in ostalih proizvodnih procesih, kjerkoli se srečujemo z raznoraznimi namenskimi manipulatorji oz. 6 osnimi roboti.

Podjetje sledi zahtevam standarda ISO 9001 in zakonodaji ter uredbam. Vsi zaposleni se teh zavedamo in jih spoštujemo ter s svojim

delom zagotavljamo, da so naše storitve skladne z zahtevami naročnikov in v skladu z zakonskimi predpisi ter internimi zahtevami podjetja. Hkrati si prizadevamo za stalno izboljševanje sistema kakovosti ter s tem

 zadovoljiti pričakovanja naročnikov.

 

Vse zaposlene izobražujemo, obveščamo in motiviramo, da se na svojih delovnih mestih zavedajo odgovornosti za kakovost storitve in izdelkov.

 

Zaposleni odgovarjajo za svoje delo, vodstvo pa za razpoložljivost potrebnih virov in vzpostavitev pogojev za izvajanje dela.

Sodelujemo z dobavitelji, ki so sposobni zagotavljati zahtevano kakovost nabavnih proizvodov ter z njimi

gradimo partnerski odnos.

 

Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo ter jo tako zagotavljamo na vseh področjih poslovanja z usmerjenostjo k preprečevanju napak. 

 

Izvajanje notranjih presoj, prepoznavanje tveganj in priložnosti, prepoznavanje zainteresiranih strank v

kontekstu poslovanja zagotavlja spremljanje uspešnosti sistema vodenja kakovosti, z uvedbo ukrepov pa zagotavljamo nenehno izboljševanje poslovanja. 

 

Podpiramo odkrit dialog in sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi – naša politika kakovosti je javna. 

 

Direktor zagotavlja, da se procesi pravilno izvajajo in vzdržujejo s strani vseh zaposlenih, ugotavlja možnosti za izboljšave ter zagotavlja dvigovanje zavesti o zahtevah naročnikov v celotnem podjetju. 

Politika kakovosti zagotavlja osnovo za vodstveni pregled izpolnjevanja zastavljenih ciljev kakovosti. 

Vsi skupaj, tudi tisti, ki delajo v našem imenu, smo odgovorni za uresničevanje politike kakovosti. 

 

Okvir za zastavljene cilje

Zadovoljstvo naročnikov

Povečanje produktivnosti

Nenehne izboljšave

Prihranki na račun izboljšav

Zmanjševanje št. reklamacij/internih neskladnosti

 

 


Ljubljana,  12.5.2023                                                                                                   direktor, Jaka Benčina

FINISHED PROJECTS
0 +
SERVED CUSTOMERS
0 +